Hlavička Autoškola Benešov

Nabídka služeb


  • Výcvik řidičů skupin A, B, C, E, D,
  • Kondiční jízdy pro držitele řidičských průkazů skupiny A,B,C
  • Poradenská činnost

Školení řidičů:


  • Pravidelné školení řidičů profesionálů
  • Příprava a školení řidičů k získání profesních osvědčení
  • Školení referentů

Pro firmy a podnikatele:


  • Školení a přezkoušení k získání Osvědčení o profesní způsobilosti řidiče pro řidiče všech vozidel dle zákona č. 247/2000 Sb. § 46 - 52
  • Povinné školení řidičů - referentů podle Zákoníku práce § 133 a § 273
  • Povinné školení řidičů z povolání podle zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě § 3 odst.1 písm. d)
  • Poradenská činnost

Zkušební testy


Učební pomůcky


Učebnice Autoškoly Vogel
Základní učebnice pravidel provozu na pozemních komunikacích a dalších předmětů předepsaných autoškolskými osnovami. Vedle pravidel provozu a souvisejících předpisů v aktualizovaném znění pro rok 2006, obsahuje také konstrukci a údržbu osobního automobilu (včetně zkušebních otázek pro ústní zkoušku), základy ovládání automobilu, zásady bezpečné jízdy a základy první pomoci. Výklad je doplněn podrobným komentářem a bohatými ilustracemi. Přílohou učebnice je Seznam testových otázek rovněž v aktualizovaném znění pro rok 2006 + CD s testy.
učebnice autoškoly