Hlavička Autoškola Benešov

Co všechno potřebuji


 
Pro započetí cesty za Vaším řidičským průkazem musíte nutně přinést vyplněnou a od lékaře potvrzenou přihlášku (formální název je 'Žádost o řidičské oprávnění') a potvrzení od lékaře (formální název je 'Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel'), který Vám opět potvrdí lékař.
 
Formuláře ke stažení:
Pozor! Obě strany přihlášky je třeba vytisknout oboustranně na jeden list papíru.
 
 

Vyplňování přihlášky

 
Přihláška má celkem pět částí. Vás budou ale zajímat jen první dvě - 'Vyplňuje žadatel' a 'Vyplňuje posuzující lékař'. Zbylé tři části nijak nevyplňujete.
 
Část 'Vyplňuje žadatel'
  • Do první kolonky vepište typ výcviku (např. 'osobní automobil - B').
  • Další dva řádky se Vás týkají pouze v případě, že již nějaký řidičský průkaz vlastníte. Opiště z něj skupinu, pro kterou Vám byl vydán, jeho číslo a dvě písmena udávající sérii.V části 'O své osobě uvádím' jsou běžné údaje.
  • Nové typy občanských průkazů nejsou označeny sérií.
  • Jejich číslo se nachází pod fotografií. Cizinci uvádí svou adresu v ČR.Pokud jste mladší osmnácti let, je třeba souhlas Vašeho zákonného zástupce.
 
Část 'Vyplňuje posuzující lékař'
  • Tato část musí být označena čitelným razítkem, datem a podpisem lékaře.
  • Při podávání přihlášky nesmí být uvedené datum starší tří měsíců.
  • Razítko musí obsahovat informaci o tom, že lékař je lékařem praktickým (v levé části musí být trojčíslí '001'). Pokud na razítku tato informace chybí, je nutné, aby ji lékař dopsal ručně a potvrdil ji dalším razítkem.